Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Co to jest wolontariat?

Wolontariat – to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Zwykle wolontariusz nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczające są dobre chęci i wolny czas. Kandydat również nie musi mieć dużego doświadczenia zawodowego.

Wybierając instytucję, której chce zaoferować swoją pomoc, kandydat na wolontariusza powinien się zastanowić, co go interesuje. Robiąc coś, co uważa za ciekawe, będzie zadowolony z powierzanych zadań i wydajniejszy. Będzie mógł również rozwinąć swoje zainteresowania. Powinien również zastanowić się, ile czasu może poświęcić na działalność wolontariacką. Czy chce się zaangażować w pełni, czy też interesuje go wolontariat “akcyjny”, czyli pomoc udzielana co pewien czas w ramach większego wydarzenia. To także ułatwi mu wybór instytucji, której chce pomóc i formę tej pomocy. Skoro kandydat na wolontariusza zdecyduje, gdzie chce pomagać, łatwiej mu będzie starać się o status wolontariusza. Jest bowiem wiele sposobów na to, aby zostać wolontariuszem.

Konińskie Schronisko jest właśnie takim miejscem gdzie wolontariat nie tylko istnieje, ale jest bardzo potrzebny! Ilość porzucanych, bezdomnych i niechcianych zwierząt wciąż rośnie, każde z nich potrzebuje opieki i zainteresowania. Liczba zwierząt obecnie przebywających w placówce w Koninie to około 200 psów i 20 kotów – to naprawdę sporo potrzebujących stworzeń by pracownicy schroniska mogli każdemu z osobna poświęcić odpowiednią ilość czasu. Dlatego wolontariusze są bardzo mile widziani.


Jak możesz pomóc?
Pomoc zwierzakom przebywającym w schronisku szczególnie opiera się na spędzaniu z nimi czasu oraz okazywaniu im ciepła i miłości, której mogły w swoim życiu w ogóle nie doświadczyć co sprawiło, że są wobec ludzi nieufne i zdystansowane. Dlatego też niezbędna jest tu socjalizacja takiego zwierzaka. Poprzez spędzanie z nim jak największej ilości czasu, przyzwyczajanie go do obecności człowieka i dotyku ludzkiej ręki. Mimo krzywd jakie zniosły, nie wszystkie jednak odsunęły się od człowieka, nadal są towarzyskimi, spragnionymi miłości stworzeniami. Takim zwierzakom o wiele łatwiej jest pomóc np. wychodząc na spacery, czesząc, ucząc komend oraz chodzenia na smyczy itp. Pomoc potrzebna jest również jeśli chodzi o pielęgnacje miejsc i pomieszczeń, w które zwierzaki mieszkają – sprzątanie, zamiatanie itp.

Wolontariuszem w konińskim Schronisku może zostać każdy. Do 18 roku życia należy mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uczęszczanie do naszej placówki. Formularz zgody można uzyskać bezpośrednio w schronisku.

W schronisku żaden z początkujących wolontariuszy nie może sam wchodzić na teren schroniska – bez uzyskania zgody Kierownika czy pracowników schroniska.