Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Pomoc finansowa

Pomoc Finansowa dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie

Otrzymane przez Schronisko pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie Schroniska – stałe opłaty, remonty, budowę nowych wybiegów i pomieszczeń. Koniński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, które prowadzi Schronisko jest organizacją pożytku publicznego. Wpłacając pieniądze na jego konto zyskują więc Państwo możliwość odliczenia ich, jako darowizny, od podstawy opodatkowania! Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Jednocześnie informujemy, że można przekazać na rzecz Schroniska w Koninie 1% podatku. Formalności zajmą Państwu nie więcej niż 5 minut, przekazane pieniądze pomogą zwierzętom, a jedynym kosztem będzie koszt przelewu! Na decyzję każdy ma czas do dnia złożenia przez niego zeznania podatkowego za zeszły rok. Wszystkie rozliczenia z darowizn będą widoczne na stronie.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie
62-510 Konin, ul. Gajowa 7a
PKO BP 85 1020 2746 0000 3502 0017 0217

PIENIĄDZE PODAROWANE SCHRONISKU URATUJĄ BEZBRONNE ZWIERZĘTA!!!


Przekazując darowiznę Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie na cele statutowe możesz zyskać ulgi w rozliczeniach, a Schronisku pomóc w prowadzeniu akcji na rzecz zwierząt i niesieniu im pomocy.

Podatnik – osoba fizyczna – może odliczyć od podatku wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, nie więcej jednak niż 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoby posiadające osobowość prawną (firmy) mogą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 10% dochodu rocznego(art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych). Konstrukcja odliczenia podobna jest do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne. Odliczyć będzie można jedynie te darowizny, które przekazane zostały pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia.

Poświadczeniem dokonania darowizny, honorowanym przez urzędy skarbowe, jest:

  • dowód wpłaty określonej sumy na rachunek bankowy lub w kasie organizacji, której przekazałeś darowiznę – w przypadku, gdy darowizną są pieniądze,
  •  faktura, rachunek lub inny dokument (na przykład umowa darowizny), który określa wartość darowizny oraz oświadczenie organizacji, której przekazałeś darowiznę, o jej przyjęciu – w przypadku, gdy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, a na przykład przedmioty (w przypadku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt np. karmy, lekarstwa, pokrycie kosztów leczenia, koszty opieki weterynaryjnej, itp.).

Przekazanie darowizny na cele statutowe nie przeszkadza w przekazaniu Schronisku 1% podatku! Darowizna 1% na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego, zmniejszająca podatek dochodowy nie stanowi postawy do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku. Aby  przekazać darowiznę będącą 1% podatku, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT, wpisać nazwę organizacji, nasz KRS i obliczoną kwotę podatku. Pozostałe czynności wykona Urząd Skarbowy.


Każda darowizna jest wymiernym wkładem w akcje na rzecz zwierząt! Wszystkim darczyńcom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie dziękuje za wsparcie akcji niesienia pomocy zwierzętom!