Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Interwencje TOZ

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie od lat prowadzi Inspektorat TOZ o/Konin. Inspektorzy podejmują wszystkie możliwe interwencje, a ich działania zmierzają do poprawy warunków bytowania oraz dobrostanu zwierząt.

Zadania Inspektoratu TOZ:

§11

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy.

2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi tworzeniu prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt.

3. Podejmując działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad Zwierzętami i czynne w nich uczestniczenie.

4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie realizacji zadań inspektorskich.

Regulamin Krajowego Inspektoratu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce: http://www.toz.pl/druki/regulamin_inspektoratu.pdf

________________________________________________

Inspektorat Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie oraz Dzielnicowymi rozpoczął akcję sprawdzania szczepień oraz dobrostanu zwierząt. Kontrolę są oczywiście nie zapowiedziane dotyczą wszystkich Gmin z Powiatu Konińskiego.

Według artykułu 85, ustęp 1 Ustawy o Ochronie Zdrowia Zwierząt oraz Zwalczaniu Chorób Zakaźnych Zwierząt z 11 marca 2004 roku za niezaszczepienie psa grozi 30 dni aresztu i kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Gdy dojdzie do pogryzienia, właściciel może stanąć przed sądem karnym. Za narażenie zdrowia i życia grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

http://www.konin.policja.gov.pl/w10/aktualnosci/186161,Policjanci-rozpoczeli-dzialania-Zerwijmy-lancuchy.html


Taki obowiązek nakłada na właścicieli psów Ustawa o Ochronie Zwierząt oraz Zwalczaniu Chorób Zakaźnych Zwierząt. Szczepienie powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i musi być powtarzane każdego roku.