Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Kącik adopcyjny