Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Kociak K/104/2019

Kociak zamieszkał w schronisku 11 lipca 2019 roku, trafił z ul. Wyszyńskiego w Koninie.

Numer karty: K/104/2019

Kontakt ze Schroniskiem:
 tel. 63 243 80 38
📧 e-mail: schroniskokonin@toz.pl