Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Grubcio – ur.ok. 09.09.2018r.

Grubcio zamieszkał w schronisku 13 maja 2019, jest łagodny, przyjazny i spokojny, trafił do nas wraz z dwoma innymi pieskami. Ma stare złamanie łapki, kuleje. Szukamy dla niego nowego domku..

 
Kontakt ze Schroniskiem:
tel. 63 243 80 38
e-mail: schroniskokonin@toz.pl
Psy