Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Kotka z Łężyna

Kotka zamieszkała w schronisku 01.04.2019 roku, trafiła do nas z Łężyna. Spokojna, przyjazna kicia.

Kontakt ze Schroniskiem:
 tel. 63 243 80 38
📧 e-mail: schroniskokonin@toz.pl