Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

ALINKA – ur.ok. 01.06.2018r.

Kotka zamieszkała w schronisku 01 grudnia 2018 roku, trafiła do nas po wypadku z oczyszczalni ścieków. Spokojna, urocza kocia, dochodzi do siebie.

Numer karty: K/178/2018

Kontakt:  tel. 63 243 80 38
📧 e-mail: schroniskokonin@toz.pl
(Zastrzegamy sobie prawo do wizyty przed i po adopcyjnej).