Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

Emi – koszatniczka

emiEmi – koszatniczka, trafiła do schroniska od 20.02.2014. Została odłowiona na ul. Zakole 1, gdzie zaszyła się pod pojemnikiem na butelki. Ma uszkodzony ogon i jest bardzo wystraszona.