Pies jest jedyną istotą na świecie 

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie 

1% podatku

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy :

  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli 0000154454
  • Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnychdziesiątek groszy w dół (art. 45 ust.5c ustawy o pdof).
  • Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. 1% dla Oddziału w Koninie); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”

Poz. 132 – 134 – PIT – 28
Poz. 308 – 310 – PIT – 36
Poz. 108 – 110 – PIT 36L
Poz. 127 – 129 – PIT – 37
Poz. 61 – 63 – PIT – 38

Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. W rubrykę należy obowiązkowo wpisać Oddział w Koninie. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwiska, adres) organizacji pożytku publicznego. Informację tę przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę

Poz. 134 – PIT – 28
Poz. 310 – PIT – 36
Poz. 110 – PIT – 36L
Poz. 129 – PIT – 37
Poz. 63 – PIT – 38

2. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.